Nyhedsbrev
Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

I samarbejde med apotekets personale kan de ansatte på plejecentrene og på bosteder få hjælp til en grundig gennemgang af deres procedurer og arbejdsgange. Målet er at sikre fornuftige procedurer og arbejdsgange, når der håndteres medicin til beboerne. Og fordi borgerens medicin administreres af kommunen eller bostedets plejepersonale, er det meget vigtigt, at selve håndteringen af medicin er sikker og af høj kvalitet.

 

Korrekte arbejdsgange med en veldefineret fordeling af ansvar er et vigtigt element i forebyggelsen af utilsigtede hændelser på plejecentre, hjemmeplejen og på bosteder. Det giver større sikkerhed og tryghed for borgere, pårørende og plejepersonale

 

Gennemgang af medicinhåndteringen foregår lokalt i dialog med ansatte på de lokale plejecentre , hjemmeplejen eller på bosteder. Omfanget kan tilpasses kommunens eller bostedets behov, så det enten kan gennemføres på ét enkelt plejecenter eller bosted – eller for ansatte i hele kommunen.

 

Kan tilbydes ved efterspørgsel.

 

Dine oplysninger