Nyhedsbrev
Vagtordning

Vagtordning

Vordingborg Apotek er vagtapotek

Vordingborg Apotek
Voldgade 20
4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 00 33

 

Vagtåbent

man-fre: 08:00 - 09:00 og 18:00 - 19:00

Lør: 08:00 - 09:00 og 16:00 - 18:00
Søn & helligdage 10:00 - 13:00 

Vagtgebyr kan tillægges udenfor normal åbningstid.

Vi ekspederer recepter fra samme dag eller weekend uden gebyr.

Gamle recepter og håndkøb pålægges et gebyr på 20,65 kr. pr. ekspedition fra kl. 20.00 på hverdage, lørdage efter kl. 17.00 samt hele dagen på søn- og helligdage.

 

Forsendelse under vagt

Apoteket bringer ikke medicin ud under en vagt. Alternativt kan kunden kontakte et taxaselskab som ligger ud for betaling af medicinen og leverer det til kunden. Efterfølgende afregnes mellem taxaselskab og kunde.

Har kunden et sygetransportabonnement hos Falck kontakter kunden dem for udbringning af medicinen.  

Hvis den udstedende læge angiver at medicinen skal udbringes til patienten under vagten, sørger apoteket herfor via den samarbejdsaftale der er med et lokalt taxaselskab.  

 

Lægevagten

Er der noget der piner dig efter kl. 16.00? En opringning giver forbindelse til lægevagten. Uanset hvor du bor i Region Sjælland, er lægevagtens tlf. nr. 1818. Hvis nummeret er optaget, bliver du automatisk stillet i venteposition, ligesom du orienteres om, hvor mange der er foran dig.

Husk altid at have CPR-nummer parat, når du ringer op til lægevagten.

Lægevagten har åbent, når din egen læge har lukket.

Hverdage har lægevagten åbent fra kl. 16 til næste morgen kl. 8.

Lørdage, søndage og helligdage hele døgnet.

 

Lægevagten kan hjælpe dig på flere måder

Det er altid en læge, der besvarer dit opkald og afgør, hvilken hjælp du har behov for. Derfor kan du med det samme få at vide, om dine symptomer kræver, at du:

  • henvises til vagtkonsultation, skadestue eller indlæggelse
  • får besøg af læge i hjemmet
  • kan hente medicin fra nærmere aftalt apotek
  • får råd og vejledning, så du på betryggende vis kan klare dig, til egen læge åbner.

Vagtlægen kan også vælge at rekvirere ambulanceudrykning.

 

Kør ikke forgæves - Aftal tid med vagtlæge

Alle konsultationer vil være tilgængelige i hele vagtperioden. Men du kan ikke regne med, at der vil være en læge til stede, hvis du ikke i forvejen har ringet og aftalt tid, da lægen kan være kørt på sygebesøg. Vagtkonsultationerne ligger i Vordingborg på Sankelmarksvej 10.

 

Sygebesøg - kun når det er nødvendigt

Lægen har langt bedre mulighed for at foretage de nødvendige undersøgelser i konsultationen end i dit hjem. Derfor ydes sygebesøg i hjemmet kun i de tilfælde, hvor helbredsmæssige årsager gør det umuligt at transportere patienten.

 

Der kan være nogen ventetid på sygebesøg. Derfor bør du ringe til lægevagten igen, hvis et sygdomsforløb ændrer sig alvorligt, mens du venter.

 

Husk lægevagten er nødhjælp

Lægevagten yder kun nødvendig akut behandling, der ikke kan vente til egen læge har åbent.

 

Hvis du har fået en akut skade

Skadestuerne i Næstved og Nykøbing F modtager kun skader, der er sket inden for de sidste 24 timer. Ring på akuttelefonen 1818 i forvejen.

 

Ved alvorlige skader og livstruende sygdom

Undlad at kontakte lægevagten. Ring straks efter ambulance på

tlf. 112.

Men benyt kun dette nummer i tilfælde, hvor der kræves meget hurtig lægebehandling. Misbrug kan medføre en overbelastning af beredskabet med katastrofale følger for dem, der virkelig har brug for hurtig indsats.

 

Dine oplysninger