Nyhedsbrev
Vordingborg Apoteks servicemål

Vordingborg Apoteks servicemål

Køventetid
95 % af kunderne betjenes inden for 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter.
Ventetid målt i perioden 28. maj 2023 - 20. september 2023: 97,3 % er kommet til indenfor 10 min og den gennemsnitlige ventetid har været 3,0 min.

Se aktuelle ventetider for Vordingborg apotek her.

Fejludleveringer (fejl opstået i forbindelse med receptekspedition eller håndtering af dosisdispenserede lægemidler)
Alle fejludleveringer registreres og apotekets mål er højst 3 fejludleveringer pr. måned for Vordingborg Apotek.

I perioden april 2023 - august 2023 er der registreret 5 fejludleveringer i alt, dvs. 1 fejl i gennemsnit pr. måned.   

Servicegrad
Apoteket måler jævnligt servicegraden, og apotekets mål er at 98 % af kundernes behov for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptordinerede lægemidler skal opfyldes ved afhentning eller forsendelse.
Servicegraden målt i uge 8 og 9 2023: 99,4 %

Skranke
Det er apotekets mål, at kunderne skal opleve et imødekommende og fagligt velfunderet personale.
Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant.

Mindst 90% af receptkunder og mindst 85% af håndkøbskunder og dosiskunder inviteres til dialog. Resultatet af måling i juni 2022: 91%.

Desuden er det apotekets mål, at kunderne oplever at blive værdsat og at apoteket er konkurrencedygtigt. Kundetilfredshedsundersøgelse udført i september 2021 viser, at 100% af kunderne føler sig værdsat, og at 99% mener Vordingborg Apotek er konkurrencedygtig (n=113) 

Dosiskunder
Dosiskunder modtager ved nyoprettelse en brochure med kopi af doseringskortet samt indlægssedler.
Efterfølgende vedlægges rettelser sammen med dosismedicinen.

Der er modtaget 1 servicetilkendegivelse i perioden april 2021 - juni 2022, og den var positiv.

Forsendelse
Ved forsendelser vedlægges bilag, hvorpå der står, at kunden kan kontakte apoteket ved spørgsmål til medicinen.
Der oplyses om substitution via de medsendte substitutionsetiketter på bilaget, og billigste præparat
fremsendes medmindre andet er angivet fra kunden selv eller lægen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. rådgivning i forbindelse med forsendelse i perioden april 2021 - juni 2022.

Handicapbetjening

Der er direkte adgang ind på apoteket. Desuden er en af p-pladserne forbeholdt handicapparkering.

Dine oplysninger