Nyhedsbrev
Vordingborg Apoteks servicemål

Vordingborg Apoteks servicemål

Køventetid
95 % af kunderne betjenes inden for 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter.
Ventetid målt i perioden november 2019 - april 2020: 100 % er kommet til indenfor 10 min og den gennemsnitlige ventetid har været 2,16 min.

Se aktuelle ventetider for Vordingborg apotek her.

Fejludleveringer
Alle fejludleveringer registreres og apotekets mål er højst 3 fejludleveringer pr. måned for Vordingborg Apotek. I perioden november 2019 - april 2020 er der registreret 1,17 fejl i snit pr. måned.   

Servicegrad
Apoteket måler jævnligt servicegraden, og apotekets mål er at 98 % af kundernes behov for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptordinerede lægemidler skal opfyldes ved afhentning eller forsendelse.
Servicegraden målt i juni 2020: 99,8 %

Fejl i forbindelse med dosisdispensering
Alle fejl registreres og apotekets mål er højst 2 fejl i forbindelse med dosisdispensering på året.
Fejl målt i perioden april 2019 - april 2020: 1 fejl

Skranke
Det er apotekets mål, at kunderne skal opleve et imødekommende og fagligt velfunderet personale.
Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant.

Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant. Mindst 90% af receptkunder og mindst 85% af håndkøbskunder og dosiskunder inviteres til dialog. Resultatet af måling i november 2019: 96,37% (recept: 94%, Håndkøb: 96,%, Dosis: 99,1%).

Desuden er det apotekets mål, at kunderne oplever et personale, der kan svare på eventuelle spørgsmål.
Kundetilfredshedsundersøgelse udført i oktober 2019
Vordingborg 93,2 % tilfredshed (n=103)
 

Dosiskunder
Dosiskunder modtager ved nyoprettelse en brochure med kopi af doseringskortet samt indlægssedler.
Efterfølgende vedlægges rettelser sammen med dosismedicinen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser i perioden november 2019 - april 2020.

Forsendelse
Ved forsendelser vedlægges bilag, hvorpå der står, at kunden kan kontakte apoteket ved spørgsmål til medicinen.
Der oplyses om substitution via de medsendte substitutionsetiketter på bilaget, og billigste præparat
fremsendes medmindre andet er angivet fra kunden selv eller lægen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. rådgivning i forbindelse med forsendelse i perioden november 2019 - april 2020.

Handicapbetjening

Der er direkte adgang ind på apoteket. Desuden er en af p-pladserne forbeholdt handicapparkering.

Dine oplysninger