Nyhedsbrev
Stege Apoteks servicemål

Servicemål for Stege Apotek

Køventetid
95 % af kunderne betjenes inden for 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter.
Ventetid målt i perioden 11/6-20/9 2023: 98.8 % er kommet til indenfor 10 min og den gennemsnitlige ventetid har været 2,4 min.

Se aktuelle ventetider for Stege apotek her.

Fejludleveringer (fejl opstået i forbindelse med receptekspedition eller håndtering af dosisdispenserede lægemidler)
Alle fejludleveringer registreres og apotekets mål er højst 2 fejludleveringer pr. måned for Stege Apotek.

I perioden Januar - august 2023 er der registreret 0,75 fejl i gennemsnit pr. måned.   

Servicegrad
Apoteket måler jævnligt servicegraden, og apotekets mål er at 97% af kundernes behov for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptordinerede lægemidler skal opfyldes ved afhentning eller forsendelse.
Servicegraden målt i juni 2024: 98,6%

Skranke
Det er apotekets mål, at kunderne skal opleve et imødekommende og fagligt velfunderet personale.
Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant. Mindst 90% af kunderne inviteres til dialog. Resultatet af måling i December 2023: 96,8%

Desuden er det apotekets mål, at kunderne oplever at blive værdsat og at apoteket er konkurrencedygtigt. Kundetilfredshedsundersøgelse udført i maj 2023 viser, at 100% af kunderne føler sig værdsat, og at 98% mener Stege Apotek er konkurrencedygtig (n=112)

Dosiskunder
Dosiskunder modtager ved nyoprettelse en brochure, kopi af doseringskortet samt indlægssedler.
Efterfølgende vedlægges dosiskort ved rettelser og substitution, hvis kunden ønsker det.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser i perioden januar - 20.september 2023

Forsendelse
Ved forsendelser vedlægges bilag, hvorpå der står, at kunden kan kontakte apoteket ved spørgsmål til medicinen.
Der oplyses om substitution via de medsendte substitutionsetiketter på bilaget, og billigste præparat
fremsendes medmindre andet er angivet fra kunden selv eller lægen.

Alt forsendelse fra Stege apotek forgår via Vordingborg apotek. Se servicemål for Vordingborg apotek

Handicapbetjening

Der er direkte adgang ind på apoteket fra Brugsens område. Bruges har elektronisk dør. Der er p-pladser forbeholdt handicapparkering på Brugsens parkeringsplads

 

 

Dine oplysninger