Nyhedsbrev
Lundby Apoteks servicemål

Lundby Apoteks servicemål

Køventetid
95 % af kunderne betjenes inden for 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter.
Ventetid målt i perioden maj - oktober 2018: 98,8 % er kommet til indenfor 10min og den gennemsnitlige ventetid har været 2,3 min.

Se aktuelle ventetider for Vordingborg apotek her.

Lundby Apotek er begyndt at måle ventetid pr. oktober 2018. Statistik følger.

Fejludleveringer
Alle fejludleveringer registreres og apotekets mål er højst 0,015 % i forhold til antal ordinationer.
Fejlprocent målt i peroden maj - oktober 2018. Vordingborg: 0,015 % Lundby: 0,002 %

Servicegrad
Apoteket måler jævnligt servicegraden, og apotekets mål er at 98 % (Vordingborg) og 97 % (Lundby) af kundernes behov for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptordinerede lægemidler skal opfyldes ved afhentning eller forsendelse.
Servicegraden målt i oktober 2018 Vordingborg: 98 % samt Lundby: 97,42 %

Fejl i forbindelse med dosisdispensering
Alle fejl registreres og apotekets mål er højst 2 fejl i forbindelse med dosisdispensering på året.
Fejl målt i perioden november 2017 - oktober 2018: 1 fejl

Skranke
Det er apotekets mål, at kunderne skal opleve et imødekommende og fagligt velfunderet personale.
Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant.
Desuden er det apotekets mål, at kunderne oplever et personale, der kan svare på eventuelle spørgsmål.
Kundetilfredshedsundersøgelse udført i Oktober 2017
Vordingborg 97,75 % tilfredshed (n=72)
Lundby 98,13 % tilfredshed (n=36)

Mål for invitation til dialog er samlet for Vordingborg og Lundby Apotek, for receptkunder fastsat til 95 % og for håndkøbskunder til 90 %. Måling i december 2017: receptkunder 95 % og håndkøbskunder 90 %.

Dosiskunder
Dosiskunder modtager ved nyoprettelse en brochure med kopi af doseringskortet samt indlægssedler.
Efterfølgende vedlægges rettelser sammen med dosismedicinen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. dosis i perioden maj - oktober 2018.

Mål for invitation til dialog er for dosiskunder fastsat til 95 %: Målt december 2017 til 95 %

Forsendelse
Ved forsendelser vedlægges bilag, hvorpå der står, at kunden kan kontakte apoteket ved spørgsmål til medicinen.
Der oplyses om substitution via de medsendte substitutionsetiketter på bilaget, og billigste præparat
fremsendes medmindre andet er angivet fra kunden selv eller lægen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. rådgivning i forbindelse med forsendelse i perioden maj - oktober 2018.

Mål for invitation til dialog for forsendelseskunder er fastsat til 100 %. Der sendes altid information med om, at de kan kontakte apoteket vedr. spørgsmål og tvivl.

Handicapbetjening

Der er direkte adgang ind på apoteket. Desuden er en af p-pladserne forbeholdt handicapparkering.

Dine oplysninger