Nyhedsbrev
Lundby Apoteks servicemål

Lundby Apoteks servicemål

Køventetid
95 % af kunderne betjenes inden for 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter.
Ventetid målt i perioden juli 2020 - december 2020: 97 % er kommet til indenfor 10 min og den gennemsnitlige ventetid har været 2,0 min.

Fejludleveringer (fejl opstået i forbindelse med receptekspedition eller håndtering af dosisdispenserede lægemidler)
Alle fejludleveringer registreres og apotekets mål er højst 1 fejl pr. måned. 

Antal fejl målt i juli 2020 - december 2020: 0,2 fejl i snit pr. måned.

Servicegrad
Apoteket måler jævnligt servicegraden, og apotekets mål er at 97 % af kundernes behov for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og receptordinerede lægemidler skal opfyldes ved afhentning eller forsendelse.
Servicegraden målt i februar 2021: 97 %

Skranke
Det er apotekets mål, at kunderne skal opleve et imødekommende og fagligt velfunderet personale.
Informationen skal være fagligt korrekt, let forståeligt og relevant.

Mindst 90% af receptkunder og mindst 85% af håndkøbskunder og dosiskunder inviteres til dialog. Resultatet af måling i februar 2021: 92%.

Desuden er det apotekets mål, at kunderne oplever et personale, der kan svare på eventuelle spørgsmål.
Kundetilfredshedsundersøgelse udført i oktober 2019
Lundby 97,4 % tilfredshed (n=39)
 

Dosiskunder
Dosiskunder modtager ved nyoprettelse en brochure med kopi af doseringskortet samt indlægssedler.
Efterfølgende vedlægges rettelser sammen med dosismedicinen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. dosis i perioden november 2019 - april 2020.

Forsendelse
Ved forsendelser vedlægges bilag, hvorpå der står, at kunden kan kontakte apoteket ved spørgsmål til medicinen.
Der oplyses om substitution via de medsendte substitutionsetiketter på bilaget, og billigste præparat
fremsendes medmindre andet er angivet fra kunden selv eller lægen.

Der er ikke modtaget servicetilkendegivelser vedr. rådgivning i forbindelse med forsendelse i perioden december 2019 - december 2020.

Handicapbetjening

Der er direkte adgang ind på apoteket, der hjælpes gerne med at holde døren, såfremt den er for tung.  

Dine oplysninger