Nyhedsbrev
Gigt

Gigt

Smerter og stivhed i leddene er den store fællesnævner for de allerfleste gigtsygdomme. Symptomerne kan veksle, så du i nogle perioder ikke mærker noget videre til gigten, mens du i andre perioder kan være meget generet og påvirket.

Også andre symptomer kan vise sig – sammen eller hver for sig. Måske oplever du, at et eller flere led bliver hævede og varme, du får feber, føler dig træt eller taber dig.

Jo før du kommer i behandling, jo bedre. Vær derfor særligt opmærksom og søg læge, hvis du oplever et eller flere af nedenstående symptomer.

Søg læge, hvis:

Du har haft ledsmerter i mere end et par uger, eller hvis de bliver værre over få dage.

Du pludselig får stærke smerter, der ikke er nogen umiddelbar forklaring på.

Dine led er hævede, varme og ømme.

Smerterne stråler ud i arme eller ben.

Du har feber.

Du føler dig træt, selvom du får din søvn.

Du taber i vægt, selvom du ikke er på slankekur. 

Søg læge omgående, hvis:

Du har lammelser eller nedsat kraft i det ene eller begge ben.

Du har føleforstyrrelser.

Du har svært ved at styre din vandladning og/eller afføring. 

Typiske tegn på ledbetændelse

Hvis dine led er hævede, varme og ømme, kan det være tegn på en inflammation (gigtbetændelse). Inflammationen kan skyldes en autoimmun gigtsygdom som f.eks. leddegigt, psoriasisgigt eller urinsyregigt: Eller den kan være en reaktion på, at leddet er overbelastet, så der er opstået en betændelsestilstand i bløddelene.

Typiske tegn på slidgigt

Ledsmerter kan også skyldes slidgigt (artrose), som opstår, fordi den brusk, der får knoglerne i et led til at glide ubesværet mod hinanden, er beskadiget eller nedbrudt. Måske kan du også høre en knasen i leddet, og med tiden kan leddet ændre form, fordi knoglerne forandrer sig.

Dine oplysninger